Videnskabernes Selskab tilsluttede sig i 2002 Danske Videnskabelige Akademiers Nationalkomité for Menneskerettigheder med det formål at yde aktiv støtte til forskere verden over, hvis grundlæggende menneskerettigheder krænkes.


Komiteen er en del af The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som omfatter et stort antal akademier fra hele kloden. Netværkets internationale sekretariat, under ledelse af director Carol Corillon, har kontor hos The National Academy of Sciences, Washington DC.

Den danske Nationalkomité består af: 

Ida Nicolaisen, seniorforsker, mag.art. (fm.) (udpeget af Videnskabernes Selskab). 

Claus Hélix-Nielsen, prof. (udpeget af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi) 

Bente Klarlund Pedersen, prof. dr.med. (udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber)

Morten Kielland-Brandt, prof. lic.scient. (udpeget af Videnskabernes Selskab). 

Birger Lindberg Møller, prof. dr.scient.  (udpeget af Videnskabernes Selskab). 

Ida Nicolaisen har siden 2007 været medlem af det internationale netværks Executive Committee.

Komiteen behandler og protesterer løbende over en række grove krænkelser af forskeres ytringsfrihed rundt om i verden på baggrund af materiale og ’Action Alerts’ fra det internationale sekretariat i Washington. Det er opmuntrende, at flere af de forskere, hvis sag komiteen har støttet op omkring, er blevet løsladt fra fængsel eller har fået bedre vilkår. Men mange af vore kolleger sidder fortsat fængslet rundt om i verden, og der er et vældigt behov for international bevågenhed for at sikre flere løsladelser og forbedrede kår.

Komiteen opfordrer derfor Selskabets medlemmer til personligt at støtte op om arbejdet og skrive appeller til relevante myndigheder til støtte for forfulgte kolleger således som medlemmer af mange andre akademier gør. Yderligere information om dette kan for medlemmer findes på hjemmesidens intranet.

Læs de seneste statements fra Netværket i menuen i højre side.