Videnskabernes Selskab udgiver løbende bagudrettede oversigter over Selskabets mange aktiviteter.


2023 I VIDENSKABERNES SELSKAB


Denne udgivelse indeholder korte nedslag i det seneste kalenderårs aktiviteter og begivenheder samt en kort opsummering af Selskabets historie. I publikationen findes QR-koder til videre læsning.


 

Download 2023 i Videnskabernes Selskab

2023 I VIDENSKABERNES SELSKABOVERSIGT OVER SELSKABETS VIRKSOMHED 2022-2023 (del I og II)


Del I indeholder information om aktiviteter, regnskaber, Selskabets vedtægter og forretningsorden samt oversigt over medlemmer af Selskabet.

Del II indeholder information om meddelelser, nye medlemmer, afdøde medlemmer, Selskabets forlag, legater og fonde samt beretninger fra det seneste år. Del II indeholder desuden et afsnit med mindeord over Selskabets afdøde medlemmer.

 

Download Selskabets Oversigt 2022-2023

OVERSIGT OVER SELSKABETS VIRKSOMHED 2022-2023 del I (den trykte del)

OVERSIGT OVER SELSKABETS VIRKSOMHED 2022-2023 del II (Meddelelser, nye medlemmer, medlemmer afgået ved døden, forlag, legater og fonde, beretninger, mindeord)


Om oversigterne


Videnskabernes Selskabs oversigt er udkommet siden 1745, få år efter Selskabets stiftelse. Dengang udkom den under navnet ”Skrifterne” og med varierende udgivelsestidspunkter. Det var fysikeren H.C. Ørsted, Selskabets tidligere generalsekretær, der senere indførte betegnelsen ”Oversigten”, som første gang udkom for årene 1813-1815, og som fortsat bruges i dag.