Her kan du læse de danske nationalkomitéers årsberetninger. Desuden har en række kommitéer deres egne hjemmesider, som du finder ved at klikke på navnet.

 • COSPAR, Committee on Space Rese­arch

Årsberetning 2012 | 2013 | 20142015 | 2016 | 2017 | 2018

 • IAU, Nationalkomiteen for Astronomi

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

 • IBRO, Nationalkomiteen for Neurovidenskab/Dansk Selskab for Neurovidenskab

Årsberetning 2012

 • IGU, Nationalkomiteen for Geografi

Årsberetning 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 • ILP, Nationalkomiteen for Lithosfæreforskning

Årsberetning 2013 | 2016 | 2017

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

 • INQUA, Nationalkomiteen for kvartærgeologi

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

 • IUBS, Nationalkomiteen for Biologi

Årsberetning 2012 | 2013

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

 • IUGG, Nationalkomiteen for Geodæsi og Geofysik

Årsberetning 2011

 • IUGS, Nationalkomiteen for Geologi

Årsberetning 2011 | 2013

 • IUHPS, Nationalkomiteen for Videnskabshistorie

Årsberetning 2012 | 2013

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

Årsberetning 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 • IUPAB, Nationalkomiteen for Biofysik

Årsberetning 2012 | 2013 | 2016

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017

Årsberetning 2012 | 2013

 • IUPS, Nationalkomiteen for Fysiologi

Årsberetning 2012 | 2013 

Årsberetning 2012 | 2016

 • IUTAM, Nationalkommiteen for Teoretisk og Anvendt Mekanik

Årsberetning 2011 | 2015 | 2016 | 2017

 • SCAR, Scientific Committee on Antarctic Research

Årsberetning 2012 | 2013 | 2016

Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 | 2013 | 2015