Selskabets præsidie udfører sine opgaver med bistand fra sekretariatet. Sekretariatet varetager de administrative funktioner, der understøtter Selskabets opgaver og interesser i forbindelse med:

  • Videnskabsformidling
  • Forskningspolitisk interessevaretagelse og rådgivning
  • Prisuddelinger
  • Afholdelse af symposier og videnskabelige konferencer
  • Internationale organisationer
  • Forlagsvirksomhed
  • Legatadministration

Klik på den enkelte medarbejder for at læse mere og se kontaktoplysninger.