Her finder du vejledninger til formatering og opsætning af indsendte tekster til selskabets forlag


Scientia danica:

Retninglinjer for manuskripter indsendte til Scientia Danica serierne/ Guidelines for manuscripts submitted to the Scientia Danica series.