Gads Forlag og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har i december 2021 indgået en samarbejdsaftale om markedsføring og distribution af Videnskabernes Selskabs publikationer. Videnskabernes Selskabs publikationer vil derfor fremadrettet kunne bestilles fra Gads Forlags webshop.

Klik her for at komme til Gads Forlags webshop.

Videnskabernes Selskabs forlag vil fortsat udgive grundvidenskabelige publikationer med emner fra både humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Husk, at du kan se og downloade vores tidligere udgivelser på vores publikationsplatform.

* * * * * * *

From December 2021 and onwards, Gads Forlag will be taking over the marketing and distribution of the Royal Academy's publications. Going forward, the Royal Academy's publications can be ordered from Gads Forlag's webshop.

Click here to visit the web shop of Gads Forlag.
(The web shop is currently not available in English. Orders to countries outside of Denmark are, however, possible).

The Royal Danish Academy of Sciences and Letters will continue to publish books on subjects within the humanities, social-, and natural sciences. Remember that you can also view and download our previous publications via our Publication Database.