Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet videnskabelige publikationer siden 1745. Selskabet udgiver for tiden publikationer i fire skriftserier. Her udgives dels monografier, dels symposierapporter. Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse

Selskabet udgiver i følgende serier:

Scientia Danica. Series B, Biologica

(tidligere Biologiske Skrifter) · ISSN 1904-5484

Serien omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne botanik, zoologi, palæontologi, generel biologi.

 

Scientia Danica. Series H, Humanistica, 4

(tidligere Historisk-filosofiske Skrifter) · ISSN 1904-5506

Begge humanistiske serier omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne historie, filosofi, filologi, arkæologi og kunsthistorie. Denne serie er i kvartformat (26x21 cm) og bruges fortrinsvis til illustrerede værker.

 

Scientia Danica. Series H, Humanistica, 8

(tidligere Historisk-filosofiske Meddelelser) · ISSN 1904-5492

Begge humanistiske serier omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne historie, filosofi, filologi, arkæologi og kunsthistorie. Denne serie er i oktavformat (23x15 cm) og bruges til værker, der domineres af tekst.

 

Scientia Danica. Series M, Mathematica et physica

(tidligere Matematisk-fysiske Meddelelser) · ISSN 1904-5514

Serien omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne matematik, fysik, kemi, astronomi og geologi.

 

Mange titler er endnu på lager. 
August 2007-august 2010 udgav Selskabet desuden Universitets-Jubilæets danske Samfunds publikationer (www.ujds.dk).