Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, redigeret af Marita Akhøj Nielsen, grafisk tilrettelægning ved Mette og Eric Mourier. Bogen koster 300 kr.

Grønland er temaet for Videnskabernes Selskabs festskrift til Dronningen i anledning af regeringsjubilæet. Det er kongehusets varme engagement i Grønland, der har været bestemmende for valget af tema. Medlemmer af Videnskabernes Selskab er blevet bedt om at give en alment forståelig fremstilling af et emne med relation til Grønland. Nogle har valgt at behandle et felt, der står centralt i deres daglige arbejde, andre er blevet udfordret til at tage nye emner op eller behandle dem ud fra en uvant synsvinkel.

 

Det er blevet til 12 artikler fra en bred fagrække:

• Minik Rosing: »Grønland – en verden af mineraler«

• Vagn Fabritius Buchwald: »Meteoritter og inuitter i Nordvestgrønland«

• Hans Thybo: »Bjergkæder i Grønland – sammenhæng mellem topografiske og geologiske processer«

• Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen: »Indlandsisen på Grønland – et levende fjeld fortæller klimahistorie«

• Lars Jørgensen, Bjarne Grønnow, Jette Arneborg og Hans Christian Gulløv: »At ordne min verden – billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år«

• Knud J.V. Jespersen og Signe Lindskov Hansen: »Kongehuset og Grønland – i ord og billeder«

• Torben M. Andersen: »Grønlands økonomi«

• Reinhardt Møbjerg Kristensen: »Diskos dyr til vands og til lands«

• Marita Akhøj Nielsen: »Glimt af Grønlandsforskningen – på opdagelse i Videnskabernes Selskabs skrifter«

• Signe Normand, Mads Forchhammer, Toke T. Høye, Erik Jeppesen og Jens-Christian Svenning: »Grønlands biodiversitet – klimaets betydning i fortid, nutid og fremtid«

• Ellen Margrethe Basse: »Miljøretlige udfordringer i Grønland«

• Kirsten Hastrup: »Det yderste Thule – fangerfolk og klimaforandringer i Nordvestgrønland«

 

På hvert deres felt formidler forskerne noget af den begejstring, der knytter sig til det videnskabelige arbejde, og tilsammen viser de, hvordan mangfoldigheden af perspektiver på et givet tema beriger dem alle. Dermed spejler de også Videnskabernes Selskabs virke.  

 

HM Dronningen fik festkriftet overrakt ved et symposium i Videnskabernes Selskabs gamle mødesal torsdag den 4. oktober. Se optagelserne fra Kirsten Hastrups velkomsther eller klik på de fremhævede forfattere ovenover, som holdt foredrag ved symposiet.