Redigeret af Andreas Kropp og Rubina Raja. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H. Humanistica. 4 vol. 6. 2016. 248 pp. Ill. Bogen koster 220 kr. 

Den enestående ruinby Palmyra i Syrien har opnået en ny, sørgelig berømmelse inden for det sidste års tid. Efter at byen blev indtaget af IS i maj 2015, blev mange af de forbløffende velbevarede ruiner fra romerrigets tid ødelagt. Trods internationale protester og byens placering på UNESCO's liste over verdens kulturarv blev flere af de berømte monumenter sprængt til ukendelighed, bl.a. det imponerende tempel for guden Bel (Det Gamle Testamentes Ba'al). Byen er blevet plyndret for store mængder antikviteter, som er videresolgt på det sorte marked.

Det er anden gang i historien, denne unikke oaseby midt i den syriske ørken er blevet ødelagt. Første gang var det romerne, der hærgede byen efter at have nedkæmpet den berømte dronning Zenobia, som i sin ganske korte regeringstid (ca. 267-272) gjorde oprør mod det romerske overherredømme og erobrede Ægypten og store dele af Lilleasien. Hun er blevet en legende, som skildres i en af artiklerne i den nyudkomne antologi. Den indeholder i alt 16 artikler af verdens førende Palmyra-forskere, som her øser af deres viden om byen, dens arkæologi og dens historie. Set i lyset af den sidste tids udvikling er det en uvurderlig bog, der bidrager til forståelsen af Palmyras antikke kultur.

ISSN 1904-5506 • ISBN 978-87-7304-397-4.