Redigeret af Lars Jørgensen, Niels Lynnerup, Anne Løkke and Henrik Balslev.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H. Humanistica. 4 vol. 7. 2016. 185 sider Ill. Bogen koster 200 kr.

Food, Population and Health – global Patterns and Challenges indeholder 17 artikler fra et tværvidenskabeligt symposium, der blev afholdt i Videnskabernes Selskab i september 2014, foruden et appendiks om Nationalmuseets righoldige samlinger som basis for tværvidenskabelig forskning.

Bogens emne er brændende aktuelt. Forholdet mellem mad, befolkning og sundhed er grundlæggende for alle samfund – og har altid været det. De 17 artikler fremlægger en række konkrete eksempler på fødevaresituationens afgørende betydning for befolkningsgruppers eller hele samfunds sundhedstilstand, levealder og økonomi. Metodiske spørgsmål drøftes i flere bidrag, og en del præsenterer helt nye muligheder for erkendelse, som er blevet åbnet af den teknologiske udvikling på en række felter.

Det tværvidenskabelige forum, hvor bidragene først blev præsenteret, har betydet, at bogen henvender sig til et ret bredt publikum uden meget specialiserede forudsætninger. Samtidig vil forskere inden for et bredt felt af fag, bl.a. medicin, antropologi, sociologi, økonomi, historie og arkæologi, kunne blive opdateret på de nyeste forskningsresultater og metodiske tilgange til stoffet.

ISSN 1904-5506 • ISBN 978-87-7304-399-8