Fredrik Hagen and Kim Ryholt: The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930. The H.O. Lange Papers.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H. Humanistica. 4 vol. 8. 2016. 335 sider. Rigt ill. Bogen koster 300 kr. 

De omfattende samlinger af ægyptiske genstande på museer i Europa og USA tiltrækker hvert år millioner af besøgende og bidrager til fascinationen af denne oldtidskultur, der har været en del af vestens intellektuelle historie siden romerne. Denne bog fortæller historien om, hvordan disse genstande kom hertil. 

Bogen præsenterer den første detaljerede analyse af antikvitetsmarkedet i Ægypten på dets højde i det sene 1800- og tidlige 1900-tal. Den tager udgangspunkt i et omfattende arkivmateriale fra den danske ægyptolog H. O. Lange (1863-1943), som erhvervede en række genstande for Ny Carlsberg Glyptotek og Nationalmuseet i forbindelse med to længerevarende ophold i Ægypten (1899/1900 og 1929/1930). Hans detaljerede rejsedagbøger og fotoalbums bliver suppleret af en bred vifte af andre samtidige kilder, bl.a. guidebøger og rejseberetninger. Tilsammen giver de et usædvanlig detaljeret og levende indtryk af den omfattende antikvitetshandel. 

Bogen beskriver lovgivningen vedrørende handel og eksport, både i teori og praksis, og de forandringer, der med tiden fandt sted. Handlens praktiske forhold beskrives: dens sæsonmæssige karakter, dens forsyningslinjer og netværk, de forskellige måder, hvorpå genstande blev tilvejebragt, og de ruter, hvorigennem de færdedes, ligesom de mange forskellige typer af forhandlere, der var aktive i Ægypten. Antikvitetsmarkedets geografiske forhold bliver kortlagt ligesom den ægyptiske stats egen rolle i handlen, både gennem offentlige salgssteder, og som sælger og eksportør af mere eller mindre komplette gravkapeller.

Bogen afsluttes med en biografisk oversigt over mere end 250 antikvitetsforhandlere, der var aktive i Ægypten fra 1880'erne og frem til 1983, hvor handlen blev endeligt forbudt. De fleste beskrives her for første gang.

Bogen henvender sig til et bredt publikum af arkæologer, ægyptologer, papyrologer, museumsfolk og historikere. Den vil være et oplagt udgangspunkt for alle, der ønsker at forstå, hvordan de store samlinger af ægyptiske antikviteter i Europa og USA blev til.

ISSN 1904-5506 •  ISBN 978-87-7304-400-1

Læs anmeldelse af bogen i Politiken (21. december 2016)