Edited by Tracey Long and Annette Højen Sørensen. 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 

Scientia Danica. Series H. Humanistica. 4 vol. 9. 2017. 136 pp. Rigt ill. 200 kr.

Palmyra, som ligger i den syriske ørken, er i de seneste år kommet i hele verdens søgelys på grund af borgerkrigens ødelæggelser. Lige før konflikten brød ud, startede Palmyra Portræt Projektet, som er støttet af Carlsbergfondet og ledet af Rubina Raja. Antologien Positions and Professions in Palmyra er et af resultaterne af dette projekt.

Bogens kapitler er skrevet af førende forskere, som fokuserer på Palmyra, portrætskulptur i det romerske rige, kunst og skriftsprog i Palmyra, samt nærøstens kulturer generelt. Publikationens omdrejningspunkt er forskernes interesse for, hvordan indbyggerne i oldtidens Palmyra fomidlede deres status og professioner i selvfremstillinger. Antologien påviser, at der var en opdeling imellem begravelsessfæren og den offentlige sfære. I begravelsessfæren var det familien alene, der stod i centrum, mens social status blev kommunikeret i det offentlige rum. Disse forskelle fortæller os om de valg, palmyrenerne traf i relation til betydningen af de sfærer, hvor selvfremstillingerne udfoldede sig. Palmyrenerne var verdensborgere, der så sig selv som centrale spillere i en bredere kontekst inden for Romerriget.

Bogen er basis for at forstå nogle af de mekanismer, der kom til udtryk i det palmyrenske samfund, både i familiekontekster og i bredere samfundsmæssige kontekster.

ISSN: 1904-5506 · ISBN: 978-87-7304-404-9