Palle O. Christiansen: Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark: National etnografi og folklore 1850-1920. 2013, 300 sider, rigt illustreret.

Bogen koster 320 kr.

Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark handler om verdens største folkloreindsamler, Evald Tang Kristensen (1843-1929). Undersøgelsen redegør for den romantiske tankebygning bag indsamlingen og for hans praktiske arbejdsmetode set i forhold til samtidens kulturforskning. 
Herigennem afspejles væsentlige sider af gennembruddet af den professionelle feltforskning inden for dansk folkekultur. Tang Kristensens bidrag til det moderne, intensive feltarbejde skete i Midtjylland mellem 1870 og 1890. På det tidspunkt havde de nye metodiske erfaringer dog vanskeligt ved at vinde permanent fodfæste i de universitære forskningsmiljøer i København og de nærmeste udlande.

Emne og stof er behandlet ud fra et forskerbiografisk perspektiv. Det indebærer, at Tang Kristensens indsamling og feltstudier ses i vekselvirkning med hans private liv. Hans forskning og den familiære daglige tilværelse var så tæt forbundne, at det ikke giver mening at forsøge at skille det private fra det faglige. Familiens årelange betydning som ekspeditør af praktiske fornødenheder via postvogn og som kontormedhjælp i hjemmet kaster nyt lys på spørgsmål, som hidtil har stået uafklarede i den folkloristiske/etnologiske historiografi.

Tang Kristensen førte livet igennem en intens korrespondance med nogle af tidens centrale forskere. Det omfattende brevstof giver mulighed for at følge dannelsen af et tidligt dansk kulturforskningsmiljø (folklore, national etnografi/etnologi og kulturhistorie) samt denne forsknings forbindelser til fag som nordisk filologi, moderne historie og indirekte til antropologi.
1800-tallets folklore blev indsamlet ud fra et integreret romantisk, nationalt perspektiv, som der endegyldigt blev brudt med efter 2. verdenskrig. En del af det gamle stof er dog registreret med stor etnografisk nøjagtighed og tillader eftertiden at komme tæt på ikke skrivende menneskers åndelige liv. Bogen peger på de muligheder, der ligger i at anskue materialet ud fra nutidig kulturanalyse og et historisk forandringsperspektiv.
Bogen har en flerfaglig tilgang til emneområdet og bygger blandt andet på et næsten ukendt brevmateriale fra tidens forskere.