Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series M, Mathematica et physica vol. 2. 2016. 404 s. Ill. Bogens koster 280 kr. 

Kemikeren Julius Thomsen (1826-1909) hører til de mest betydningsfulde naturforskere ikke bare i dansk, men også i international videnskabshistorie. Han skabte sin berømmelse på præcise og systematiske målinger af reaktionsvarmen fra kemiske processer, et arbejde, der sikrede ham talrige priser og hædersbevisninger. Udover dette pionerarbejde i termokemien har han også en plads i teknologihistorien. Det skyldes især hans opfindelse af en metode til at fremstille soda ud fra det grønlandske mineral kryolit. Opfindelsen resulterede i et industrieventyr, der blev af stor betydning for den danske statsøkonomi. Selv om han især arbejdede i laboratoriet, var han også optaget af teoretiske problemer, bl.a. spekulationer om atomteoriens kemiske betydning. Hans overvejelser om grundstoffernes periodiske system og det sammensatte atom viste sig at være profetiske.

Bogen giver for første gang en omfattende og detaljeret fremstilling af Julius Thomsens liv og virke med fokus på hans videnskabelige bidrag og de mange kontroverser, han havde med udenlandske kemikere. Men selv om fokus er på hans videnskab, giver bogen også et billede af den tid, han levede i, og det samfund og den kultur, han var en del af. Ikke blot var han en af landets mest prominente naturforskere, han var også rektor for både universitetet og Den polytekniske Læreanstalt, og gennem en længere periode var han en magtfuld præsident for Videnskabernes Selskab. Hans liv var uadskilleligt fra hans arbejde i laboratoriet, men han havde dog også et liv udenfor. På grundlag af hans brevveksling og andet kildemateriale på Det kongelige Bibliotek beskriver bogen både kemikeren Thomsen og mennesket Thomsen.

ISSN 1904-5514 • ISBN 978-87-7304-401-8